Γούρνες

επαγγελματικής χρήσης

διαστάσεις κωδικός

 • 40 x 40 x 25
 • 50 x 40 x 25
 • 50 x 50 x 30
 • 60 x 50 x 30
 • 30000.40
 • 30000.50
 • 30001.50
 • 30000.60

γούρνες σκευών πρεσσαριστές
 • 95,5 x 51 x 38
 •  
 • 128 x 51 x 38
 •  
 • 30000.95A*
 • 30000.95Δ
 • 30000.128A*
 • 30000.128Δ
* τρύπα για αποχέτευση αριστερά (Α) ή δεξιά (Δ)

χειροποίητες - διαθέσιμες
κατόπιν παραγγελίας
 • 146 x 50 x 40
 • 166 x 50 x 40
 • 30000.146
 • 30000.166

 • 40 x 40 x 25
 • 50 x 40 x 25
 • 50 x 50 x 30
 • 60 x 50 x 30
 • 30000.40
 • 30000.50
 • 30001.50
 • 30000.60


οικιακής χρήσης

διαστάσεις κωδικός

επικαθήμενη
ή για συγόλληση
 • 33,5 x 23,5 x 18
 • 33,0 x 33,0 x 20
 • 30001.23
 • 30001.33

για συγκόλληση
 • 34 x 34 x 17
 • 34 x 40 x 17
 • 30001.34
 • 30001.40

ημικυκλική για συγκόλληση
 • 40 x 32 x 12
 • 30002.40

στρογγυλή - επικαθήμενη ή
για συγκόλληση
 • ⌀ 26 x 18
 • ⌀ 26 x 18
 • ⌀ 30 x 18
 • ⌀ 30 x 18
 • ⌀ 36 x 18
 • ⌀ 36 x 18
 • ⌀ 38 x 18
 • ⌀ 38 x 18
 • ⌀ 42 x 18
 • ⌀ 42 x 18
 • 30001.26a*
 • 30001.26b
 • 30001.30a
 • 30001.30b
 • 30001.36a
 • 30001.36b
 • 30001.38a
 • 30001.38b
 • 30001.42a
 • 30001.42b
* a: για συγκόλληση - b: επικαθήμενη

στρογγυλή επικαθήμενη
 • ø 34 x 15
 • 30004.34

οβάλ επικαθήμενη
 • 45 x 33 x 15
 • 30003.33

οβάλ επικαθήμενη με περιθώριο βρύσης
 • 45 x 33 x 15
 • 30003.34

ημισφαιρική επικαθήμενη
 • 20 x 11,5
 • 26 x 13
 • 30 x 14
 • 36 x 15
 • 42 x 16
 • 30003.20
 • 30003.26
 • 30003.30
 • 30003.36
 • 30003.42
 
Topinox - Δημαράκη 20, 11855 Αθήνα | τηλ: 210 3450693 fax: 210 3450696 | χάρτης | επικοινωνία